De Hulsberger/Libr als spreker bij Media Valley

Vorige week bespraken we in The Valley Report de ontwikkeling dat lokale media relevanter zijn dan ooit. Tegelijkertijd is het een publiek geheim dat het in stand houden — laat staan het vernieuwen — van lokale media niet gemakkelijk is. Tijdens Go Local bij Media Valley kwamen echter voorbeelden voorbij die laten zien dat lokaal wel degelijk kan bestaan. Neem De…